top of page
  • Writer's picturePassive Income Forex

7 สิ่งที่คนจนทำ แต่คนรวยไม่ทำ

Updated: May 22, 2021


7 สิ่งที่คนจนทำ แต่คนรวยไม่ทำ


ข้อที่ 1 : คนจนรับเงินตามเวลา คนรวยรับเงินตามผลลัพธ์

ข้อที่ 2 : คนจนดูละคร คนรวยอ่านหนังสือ

ข้อที่ 3 : คนจนเน้นประหยัด คนรวยเน้นลงทุน

ข้อที่ 4 : คนจนโทษคนอื่น คนรวยโทษตัวเอง

ข้อที่ 5 : คนจนเชื่อว่าเงินคือรากฐานความชั่วร้าย คนรวยเชื่อว่าความขาดแคลนคือรากฐานความชั่วร้ายข้อที่ 6 : คนจนชอบแสดงความเห็น คนรวยชอบหาความรู้

ข้อที่ 7 : คนจนพึ่งโชคชะตา คนรวยพึ่งการกระทำ


ขอบคุณคลิปดีๆจากนักสร้างแรงบันดาลใจที่ผมชื่นชมยกนิ้วให้ >>> Coach Bank Supakit


34 views0 comments
bottom of page