top of page
  • รูปภาพนักเขียนPassive Income Forex

ห้องเรียนที่ 14. รวม 6 กฎพฤติกรรมของตลาด Forex ที่เทรดเดอร์ต้องรู้

อัปเดตเมื่อ 3 พ.ย. 25656 กฎพฤติกรรมของตลาด Forex ที่เทรดเดอร์ต้องรู้


ถ้าคิดจะเข้ามาเก็งกำไรในตลาด Forex เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักพฤติกรรมของตลาด เพราะ การรู้จักพฤติกรรมตลาดจะทำให้เราเดาใจของตลาดออก ในการเก็งกำไรการเดาใจตลาดเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง และสิ่งที่ทุกท่านจะได้อ่านต่อไปนี้เป็นกฎพฤติกรรมตลาดที่เกิดขึ้นเสมอ ที่เราจำเป็นต้องรู้เพื่อนำไปใช