top of page
  • รูปภาพนักเขียนPassive Income Forex

ห้องเรียนที่ 7. แนวรับ-แนวต้าน (Support and Resistance) คืออะไร ???

อัปเดตเมื่อ 3 พ.ย. 2565แนวรับแนวต้าน เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่นั้นให้ความสำคัญ เนื่องจากว่า แนวรับ-แนวต้าน (Support and Resistance) นั้นคือจุดที่บ่งบอกว่าราคานั้นมีการเคลื่อนที่เป็นอย่างไร มีแรงซื้อขายเป็นอย่างไร โดยปกติเมื่ราคามาถึงแนวต้านนั้นจะมีแรงขายเข้ามาทำให้ราคาไม่สามารถทะลุแนวต้านขึ้นไปได้ แต่ถ้าหากว่าราคานั้นสามารถทะลุแนวต้านไปได้ ให้คาดการณ์ว่าราคานั้นยังอยู่ในแนวโน้มที่แข็งแรง ยังคงมีแรงซื้ออยู่มหาศาลมากพอที่จะทะลุแนวต้านไปได้ หากราคามาถึงแนวรับนั้นจะมีแรงซื้อเข้ามาทำให้ราคาไม่สามารถทะลุแนวรับลงมาได้ แต่ถ้าหากว่าราคานั้นสามารถทะลุแนวรับลงมาได้ ให้คาดการณ์ว่าราคานั้นยังอยู่ในแนวโน้มที่แข็งแรง ยังคงมีแรงขายอยู่มหาศาลมากพอที่จะทะลุแนวรับลงมาได้


แนวรับ (Support) คือ จุดที่ราคามาถึงแล้วมีการกลับตัวตรงบริเวณนั้นหรือราคาผ่านบริเวณนั้นไปไม่ได้อย่างน้อย 2 จุด


ถ้าอธิบายในเชิงเศรษฐศาสตร์ก็คือ ถ้าราคาเข้ามาในช่วงแนวรับราคาจะมีการอ่อนแรงลง เนื่องจากมีแรงขายลดลงแล้วก็มีแรงซื้อเพิ่มขึ้นเพื่อเอาชนะแรงขาย แต่ถ้าแรงซื้อไม่สามารถเอาชนะแรงขาย จะส่งผลให้ราคาอาจจะทะลุแนวรับ


แนวรับ ทำหน้าที่รับราคาเอาไว้เพื่อไม่ให้ราคาตกและทำให้ราคาเคลื่อนที่ตามแนวโน้มเดิมแต่เมื่อไหร่ที่แนวรับ รับราคาไว้ไม่อยู่นั้นอาจจะเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแนวโน้ม


แนวต้าน (Resistance) คือ จุดที่ราคามาถึงแล้วมีการกลับตัวตรงบริเวณนั้นหรือราคาผ่านบริเวณนั้นไปไม่ได้อย่างน้อย 2 จุด


ถ้าอธิบายในเชิงเศรษฐศาสตร์ก็คือ ถ้าราคาเข้ามาในช่วงแนวต้านราคาจะมีการอ่อนแรงลง เนื่องจากมีแรงซื้อลดลงแล้วก็มีแรงขายเพิ่มขึ้นเพื่อเอาชนะแรงซื้อ แต่ถ้าแรงขายไม่สามารถเอาชนะแรงซื้อ จะส่งผลให้ราคาอาจจะทะลุแนวต้าน


แนวต้าน ทำหน้าที่ต้านไว้เพื่อไม่ให้ราคาขึ้นและทำให้ราคาเคลื่อนที่ตามแนวโน้มเดิม แต่เมื่อไหร่ที่แนวต้าน ต้านราคาไว้ไม่อยู่นั้นอาจจะเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแนวโน้ม


นิยามให้เข้าใจง่ายสั้นๆก็คือ แนวรับจะรับราคาไว้ไม่ให้ราคาตก แนวต้านจะต้านราคาไว้ไม่ให้ราคาขึ้นขอบคุณข้อมูลและคลิปดีๆจาก >>>Forex Thailand
เรียนรู้การเริ่มอาชีพนักลงทุนตลาดค้าเงินโลก FOREX และแจกโบนัสฟรี 30$ แบบที่จริงใจและได้เงินกำไรกลับมาใช้ง่ายโดยไม่ต้องนับ Lot 😉✌️☯️💯

Simple Life with IUX Market Broker


ดู 71 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page